Top
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Reading Problem?
હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તિકા (માહિતી અધિકાર અધિનિયમ- ર૦૦૫) ની ૫શ્ચાદભૂમિકા અંગે જાણકારી

 

સરકારી કામકાજમાં પારદર્શિતા લાવવા અને અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને ફરજો પ્રત્યે ખૂબ જવાબદાર બનાવવાના હેતુથી તેમજ સરકાર ઘ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી માહિતી નાગરિકો મેળવી શકે તે માટે આ અધિનિયમ અમલી બનાવવામાં આવેલ છે.

આ પુસ્તિકાનો ઉદ્દેશ/હેતુ

આ પુસ્તિકાનો ઉદ્દેશ ગૃહ વિભાગ કઈ કઈ પ્રજાલક્ષી / પ્રજા ઉ૫યોગી / પ્રજાની ફરિયાદનું નિવારણ કરવાની કાર્યવાહી કરે છે, અને તે સંબંધી જરૂરી માહિતી / વિગતો મેળવવા માટે જરૂરી અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે.

આ પુસ્તિકા કઈ વ્યકિતઓ / સંસ્થાઓ / સંગઠનો વગેરેને ઉ૫યોગી છે.

આ પુસ્તિકા સામાન્ય નાગરિક, સેવાભાવી સંસ્થાઓ, સ્વૈચ્છિક સંગઠનો વગેરેને ઉ૫યોગી છે.

કોઈ વ્યકિત આ પુસ્તિકામાં આવરી લેવાયેલ વિષયો અંગે વધુ માહિતી મેળવવા માંગે તો તે સંબંધિત જાહેર  માહિતી અધિકારીશ્રીનો સંપર્ક કરી શકે છે.  

આ પુસ્તિકામાં ઉ૫લબ્ધ ન હોય તે માહિતી મેળવવા માટેની નિયત કરેલ કાર્ય૫ઘ્ધતિ અને ફી ભરીને જરૂરી માહિતી સંબંધિત જાહેર માહિતી અધિકારી પાસેથી મેળવી શકે છે.  

આ પુસ્તિકામાં નીચે મુજબના ૧૭ મેન્યુઅલમાં ગૃહ વિભાગને લગતી વિવિધ માહિતીનો સંચય કરવામાં આવેલ છે. જેની મેન્યુઅલવાઈઝ અનુક્રમણિકા નીચે મુજબ છે :

 

1

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

2

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

3

નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ

4

કામગીરીના માપદંડ

5

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો

6

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

7

નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ

8

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ

9

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો

10

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો

11

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

12

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

13

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો

14

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

15

માહિતી કક્ષની વિગતો

16

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

17

પ્રકીર્ણ

18

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર (સામાન્ય વહીવટ વિભાગ,ગુજરાત સરકાર)

19

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર (મીનીસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ, ભારત સરકાર)

 

 

 

 

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિકત્વ
વિદેશીઓનો વિભાગ
ઠરાવો,પરિપત્રો અને કમિશન અહેવાલ
આઈ. પી. એસ. અધિકારીઓનું સીવીલ લિસ્ટ ૨૦૨૦ Download PDF file
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ સેવા વર્ગ ૧ના નોન કેડર એસ.પી.એસ. અધિકારીઓ તેમજ બિન હથિયારી અને હથિયારી નાયબ અધિક્ષકોની તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજની સ્થિતિ દર્શાવતી યાદી Download PDF file
 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વહીવટી માળખું જુઓ